O fundacji

„Dzieci Orientu – Fundacja Sylki Rayskiej” powstała z miłości i pasji do mieszkańców Indii, Pakistanu oraz pozostałych krajów Azji, Afryki Północnej, czyli tzw Wschodu.

12 kwietna 2013 dzięki inicjatywie i pomocy Pani notariusz Renaty Mikulewicz został podpisany akt notarialny o ustanowieniu Fundacji „Dzieci Orientu”.

22 maja 2013 dostaliśmy wpis do KRS.

Dzięki zaufaniu jakim obdarzyli nas nasi  darczyńcy oraz pełnym zapału zaangażowaniu wolontariuszy mogliśmy wystartować równocześnie z dwoma programami. Działamy zarówno w Indiach jak i w Pakistanie.

Zależy nam także na polskiej młodzieży. W naszej Fundacji można zrealizować swoje marzenia!

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy !

Naszym priorytetem jest nieść pomoc rozwojową i humanitarną dzieciom z Azji i Afryki Północnej.

Misja

– wspieranie sierot, półsierot i biednych dzieci z Azji i Afryki Północnej ( tzw.Orientu) w ich potrzebach( wyżywienie, środki czystości, odzież, edukacja, lekarstwa)

– wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych – pomoc w edukacji w ich kraju, sponsorowanie studiów w Polsce

– pomoc w budowie sierocińców, szkół i ośrodków twórczego rozwoju w szczególności centrów kultury i sztuki

– przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji dziewczynek ( aborcja, obrzezanie)

– pomoc wdowom i ludziom starym

– pomoc ubogim rodzinom w samodzielnym uzyskiwaniu dochodów

– niesienie pomocy dzieciom prześladowanym za wiarę, dzieciom wojny, dzieciom na uchodźctwie

– pomoc uchodźcom

– wymiana kulturalna pomiędzy polską młodzieżą a młodzieżą z krajów tzw.Orientu – wzajemne poznawanie kultur

– rozwijanie wśród polskich dzieci i młodzieży wrażliwości na ludzką krzywdę- edukacja humanitarna

-pomoc humanitarna

Informacje ogólne

Numer KRS: 0000463180

NIP: 8961533983

REGON: 022151390

Tłumaczenie angielskie nazwy : Children of the Orient – Sylka Rayska Foundation

    Dane do przelewu krajowego

    Numer rachunku odbiorcy: 55 1020 5242 0000 2702 0308 5768

Nazwa odbiorcy: „DZIECI ORIENTU-FUNDACJA SYLKI RAYSKIEJ”

Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

Kod BIC (Swift) banku: BPKOPLPW

 

    Details for the foreign transfer

Beneficiary account: PL 55 1020 5242 0000 2702 0308 5768

Beneficiary name: „DZIECI ORIENTU-FUNDACJA SYLKI RAYSKIEJ”

Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

Beneficiary bank code: BPKOPLPW