Wolontariusze

Funkcjonowanie Fundacji opiera się przede wszystkim  na społecznej pracy wolontariuszy w Polsce i za granicą.

U nas  jest miejsce dla każdego, kto chce działać i dzielić się swoimi talentami, zdolnościami, umiejętnościami, kto ma kreatywne myślenie i pasję niesienia pomocy innym. Potrzebni są wolontariusze w Polsce oraz wolontariusze w Indiach i Pakistanie. Największą satysfakcją jest to, gdy widzimy, jak  los drugiego człowieka na naszych oczach ulega przemianie na lepsze. Cieszymy się szczęściem tych, do których idziemy z pomocą.

Pracownicy:

 Sylwia „Sylka” Rayska – Prezes Fundacji ( sprawuje swą funkcję społecznie)

Andrzej Rayski – Pełnomocnik Prezesa Fundacji

Wolontariusze:

Notariusz Renata Mikulewicz – honorowy wolontariusz

Beata Rudawska – asystentka biura Fundacji

Patrycja Mackiel – promocja działań Fundacji

Joanna Ciosek – promocja działań Fundacji

Ewa Strzelecka – promocja działań Fundacji

Zahid Masih – koordynator projektów w Sargodzie, Pakistan

Basharat Masih – koordynator projektów w KhaliqPura/Multan, Pakistan

oraz :

Wanda Kleczewska

Adam Koprowski

Ashish Thomas – Indie

Naveen Jetti – Indie