Pomoc ubogim – Pakistan

 

W Pakistanie na obecną chwilę pomagamy kilkorgu ubogim dzieciom. Pomoc otrzymują od 2014 roku.

Pomagaliśmy wielu rodzinom, ale z powodu braku darczyńców musieliśmy przerwać tę działalność.

Jednak cały czas pamiętamy jak niewielkie, regularne, comiesięczne wsparcie było dla nich wielką ulgą w potrzebach.

To była dobra inicjatywa i chcelibyśmy do niej powrócić.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.