WEMP

WEMP  czyli wyprawa edukacyjna z młodzieżą polską do Indii to cykliczny projekt mający na celu organizowanie warsztatów artystycznych dla indyjskich dzieci z terenów wiejskich.

Na wyprawę zabieramy polską młodzież z pasją. To oni przeprowadzają swoje warszaty, dzielą się swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami z indyjskimi dziećmi.

Celem wyprawy jest wymiana kulturowa, czyli z jednej strony młodzi ludzie dzielą się swoją kulturą, sztuką pasją z  dziećmi indyjskimi, z drugiej strony sami poznają ich kulturę, obyczaje, kraj,

Wyprawa obfituje w wiele  wycieczek krajoznawczych.

Do tej pory odbyły się trzy takie wyprawy: w 2014, 2015 oraz  2016/17  – grupa KreAzja.

Tak pisali o sobie:

„Wyjeżdżamy do Azji na 9 miesięcy, naszym celem są Indie, Nepal, Sri Lankfitujea oraz Birma. We wszykich tych Państwach będziemy odwiedzać miejsca takie jak domy dziecka, szkoły oraz różne inne lokalne organizacje. W każdej placówce zamierzamy spędzić około dwóch tygodni prowadząc intensywne warsztaty m.in. kuglarskie, taneczne, plastyczne, ekologiczne, językowe, matematyczne i sportowe. 

Celem projektu jest wymiana kulturowa i przede wszystkim danie możliwości rozwoju osobom, które ze względu na mieszkanie w ubogich, odległych od miast wioskach nie mają takich możliwości. Tym samym będziemy szukać miejsc, w których ludzie pokażą swoje zaangażowanie i chęć rozwijania się. Fundacja Dzieci Orientu zgodnie ze swoimi celami uskrzydla talenty, toteż w przyszłości zamierzamy wraz z fundacją wspierać odwiedzone placówki i osoby które będą wyrażały takie chęci. Nasze działania mają również pokazać tamtejszym nauczycielom rozwiązania motywujące uczniów do nauki,
które mogą zastąpić często jeszcze tam używany kij do karania dzieci.”

Zobacz więcej tutaj : KreAzja